Moni MG Ltd.Moni MG Ltd.

Прахово боядисване за устойчиво покритие и равномерен цвят

Цех Прахово боядисване е тясно специализиран в извършването на услугите пясъкоструене и нанасяне на повърхностни покрития чрез метода на прахово елетростатично боядисване. Прахово електростатично боядисване е предпочитан метод за покриване на метални изделия, тъй като осигурява високо качество, издръжливост и равномерност на покритие с дебелина до 60-80 µm, както и богата гама от специални ефекти, невъзможни при другите методи на боядисване. С повишеното внимание към опазване на околната среда, прахово електростатично боядисване се обособява като екологично чист производствен процес с ниски емисии на отделяне на вредни вещества, отпадъци и летливи органични съединения (VOC).

етапи:

 

Процес ът на прахово боядисване преминава през няколко ключови етапа:

  • -Предварителна подготовка на детайлите
  • -Прахово електростатично боядисване
  • -Изпичане

предварителна подготовка:

 

Предварителната подготовка включва отстраняване на масла, пръст, мръсотия, греси за смазване, метални оксиди и други повърхностни дефекти и се осъществява чрез агрегат за струйно обезмасляване и желязно фосфатиране работещ с препарати с доказано качество на фирма "Хенкел" – Германия.

Пясъкоструене:

 

Част от предварителната подготовка е и допълнително предлаганата от цех Прахово боядисване услуга – пясъкоструене. Фирма МОНИ МГ ООД препоръчва пясъкоструене или така нареченото бластиране с ъс стоманени дробинки на всички клиенти на цех Прахово боядисване, тъй като чрез този процес се осигурява максимална повърхнина за покритие, по-добро сцепление с боята и повишено качество и устойчивост на нанесения слой боя.

боядисване:

 

Същинската част от праховото боядисване се състои в електростатичното нанасяне на боя под формата на прах върху детайла или изделието. Техниката, която се използва е на фирма GEMA – Швейцария, а богатата гама от бои е предоставена от световноизвестни производители като: Akzo Nobel, YOTUN, DuPont, TIGER, WÖRWAG, RELIUS.

 

изпичане:

 

Втвърдяване и оформяне на праховата боя като здрав устойчив пласт върху повърхността на детайла или изделието е възможно чрез изпичането му на висока температура в пещ с дължина 4 м., височина 1,8 м., ширина 1 м.

спецефичната част от дейността:

 

Специфична част от дейността на цех Прахово боядисване е боядисването на железни и алуминиеви джанти. На базата на дългогодишния си опит препоръчваме и извършваме следните услуги, с които гарантираме високо качество, трайност и добър външен вид на покритието:

  • -песъкоструене
  • -нанасяне на грунд
  • -нанасяне на боя
  • -нанасяне на лак

За да гарантира високо качество на покритието, цех Прахово боядисване разполага с висок клас съвременни измервателни уреди като дебеломер, спектромер и уред за измерване на сцеплението чрез мрежово рязане.